Stop Spillet: Mange ludomaner begynder at spille tidligt i Danmark

Gambling i både fysisk og online form, har i årtier været en populær aktivitet i Danmark, men i de senere år er opmærksomheden taget til, og der er kommet mere fokus på de problemer der kan følge med, især når det kommer til de personer der tidligt i livet begynder at spille. Organisationen "Stop Spillet", som er en del af spillemyndigheden, er en afgørende instans på netop dette punkt. Denne danske organisation har en mission om at forebygge og behandle afhængighed, og har særligt fokus på unge menneskers spilvaner. Ved at levere information, støtte og vejledning hjælper Stop Spillet både individer og pårørende med at håndtere de udfordringer, der kan følge med disse problemer.

I denne artikel kommer vi til at se på de problematikker der kan opstå når man begynder at gamble for tidligt i livet, da dette ofte er en forløber for en decideret afhængighed senere. Ved at se på årsagerne til, og konsekvenserne af en tidlig spilstart, og hvordan man kan forebygge og behandle dette, giver guiden her værdifuld indsigt og en række tips og værktøjer, både til individer der måske har problemer, samt pårørende.

Tidlig Spilstart

Når vi taler om tidlig spilstart, refererer vi til det fænomen, hvor børn og unge begynder at gamble på et tidligt stadie i deres liv. Det behøver ikke nødvendigvis være på casinoer, men kan derimod inkludere alt fra mere uskyldige væddemål blandt venner, både med og uden penge, men selvfølgelig også de mere organiserede former for gambling, såsom skrabelodder, online spil og spilleautomater. Der er flere forskellige faktorer der bidrager til denne tidlige spilstart. Herunder eksempelvis nysgerrighed, et ønske om at gøre hvad “voksne” gør, den generelle tilgængelighed af forskellige spil, og selvfølgelig påvirkning fra jævnaldrende i sit miljø.

Nysgerrighed og ønsket om at gøre hvad de unge mennesker ser hvad de “voksne” gør, er desværre ofte de første trin når det kommer til gambling. Børn og unge ser voksne spille eller hører om spil, hvilket vækker deres interesse. Herudover bør man heller ikke undervurdere den effekt gruppeindflydelse kan have. Når unge mennesker ser deres venner eller klassekammerater lave ting, kan man hurtigt føle sig presset til at skulle deltage, for at virke cool. Til sidst er det selvfølgelig også vigtigt at se på tilgængeligheden af spil i sig selv. Med den stigende tilgængelighed af online spil og spilleautomater på mange offentlige steder er det blevet lettere end nogensinde for unge at få adgang til spil.

Forskellige former for tidlig gambling kan have forskellige niveauer af risiko og appel. Skrabelodder ses ofte som værende harmløse, og er sågar ofte en del af f.eks. julekalender børn-og unge organisationer sælger for velgørende formål. Disse kan være en indgang til mere seriøs gambling. Og online spil, med deres farverige grafik og umiddelbare belønninger, appellerer særligt til yngre spillere, mens spilleautomater kan være tiltrækkende på grund af deres visuelle og lydmæssige effekter.

Konsekvenserne af Tidlig Spilstart

Tidlig spilstart kan have vidtrækkende psykologiske og sociale konsekvenser for unge mennesker. Det skaber en forøget risiko for udviklingen af ludomani, som ofte fører til mere alvorlige personlige og økonomiske problemer. Spilleproblemer der starter i en ung alder kan påvirke hvordan man klarer sig i skolen, sine personlige relationer og fremtidige jobmuligheder. Herudover er der en stærk sammenhæng mellem tidlig spilstart og øget risiko for ludomani senere i livet.

Personlige historier og case-studier har masser af gange vist, hvordan en for tidlig spilstart kan ændre et ungt menneskes liv til det negative. Disse historier kaster lys over hvordan en tilsyneladende uskyldig ting kan udvikle sig til en alvorlig afhængighed, der kræver professionel hjælp.

StopSpillet Initiativer

StopSpillet, som er en del af spillemyndighedens organisation, har lavet en række programmer og initiativer, der går efter at forebygge og behandle gambling afhængighed blandt danskere. Disse tiltag omfatter en række uddannelsesprogrammer, oplysningskampagner og direkte støtte til dem, der kæmper med gambling. Der er blevet lagt et særligt fokus på tidlig hjælp og stop spil, hvilket er af absolut afgørende nødvendighed, for at forebygge langsigtede konsekvenser af afhængighed.

StopSpillet er spillemyndighedens absolutte frontlinje, når det kommer til at håndtere problemer med spil, og de giver spillerne en række ressourcer, herunder spillemyndigheden kontakt muligheder, hvor individer og pårørende kan få hjælp, vejledning og gode råd til både at forhindre, opdage og afhjælpe ludomani. Succeshistorier fra deres studier og research viser, hvordan en tidlig indgriben, støtte - og selvfølgelig også forebyggelse, kan hjælpe individer med at overvinde deres afhængighed og genoprette et sundt forhold til spil.

Identifikation af Tegn på Tidlig Spiladfærd

For at kunne forebygge mere langsigtede problemer, er det kritisk at kunne genkende tegn på tidlig afhængighed. Nogle af disse tegn kan omfatte en unormal fascination af spil, brug af lommepenge til at spille, og en ændring i adfærd eller resultater i skolen. Det er vigtigt at skelne mellem normal adfærd og potentielt problematisk spil, da dette kan være nøglen til tidlig intervention. Forældre og lærere bør være opmærksomme på disse tegn og være forberedt på at åbne dialogen om spiladfærd og tilbyde hjælp.

Forældres og Uddannelsesmæssige Roller

Forældrenes og skolernes roller er helt centrale når det kommer til forebyggelsen af tidlig spilstart. Det er vigtigt at uddanne børn og unge i ansvarlig spil og i at forstå de risici der er forbundet med spil. Tips til forældre og undervisere inkluderer eksempelvis ærlig og åben dialog om det at spille spil, opstilling af klare grænser og at være gode rollemodeller. Ved at sætte sunde eksempler og grænser, kan forældre og lærere spille en afgørende rolle i at forme en ansvarlig tilgang til spil blandt unge.

Ansvarligt Spil og Initiativer

Ansvarligt spil er et af de mest kendte nøglebegreb i Danmark når det kommer til gambling, og der er flere programmer og værktøjer designet til at fremme dette. Disse tiltag sigter mod at undervise både unge og voksne i at gamble på en ansvarlig måde, hvilket kan hjælpe med at forhindre tidlig spilstart. At fremme bevidsthed om ansvarligt spil, især blandt unge, er afgørende for at bygge et sundere spilmiljø.

Eksempelvis er ROFUS (som står for Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere) blevet oprettet, som er et register over spillere der af én eller anden grund har valgt frivilligt at udelukke sig fra spil. Man kan udelukke sig i flere forskellige perioder;

  • 24 timer
  • 1 måned
  • 3 måneder
  • 6 måneder
  • permanent

For at et casino kan få en dansk licens, er det et krav at de tjekker alle deres spillere op imod ROFUS registret, og der er også en proces i gang om at få dette til at gælde fysiskse spil.

Behandling og Afhjælpning af Afhængighed

Behandling og rehabilitering fra spilafhængighed er en kompleks proces, der både kræver at individerne selv er dedikerede til at behandle deres afhængighed, men også at der er et  godt og tilgængeligt netværk der kan være med til at støtte personen igennem denne proces, som er hård både for den afhængige, men selvfølgelig også for familien. Der er forskellige ressourcer og støttemuligheder tilgængelige gennem StopSpillet spillemyndigheden og lignende organisationer. Historier om individer, der har overvundet deres afhængighed, kan være en inspirationskilde for andre, der kæmper med lignende problemer.

Den Danske Regerings Rolle

Den danske regering har i årevis spillet en meget vigtig rolle når det kommer til reguleringen af spil, og beskyttelsen af unge. Der er indført adskillige love, regler, regningslinjer og politikker, der alle sammen har det samme formål - nemlig at begrænse unges adgang til spil, tidlig spilstart, og beskyttelse af sårbare grupper. Dermed er det også et krav at personer skal være myndige før de kan spille, hvilket igen bliver lettere at administrere og overholde, med nye tiltag. 

Samarbejdet mellem forskellige grene af regeringen, og tjenester/faciliteter der kan afhjælpe og behandle afhængighed, samt skoler og lignende institutioner, er en afgørende faktor når det kommer til at sikre en effektiv tilgang til både forebyggelse af spilleproblemer, men også behandling og afhjælpning når problemet opstår. 

Konklusion

I denne artikel har vi belyst hvor kritisk et fænomen tidlig spilledebut er, samt dets forbindelse til en senere afhængighed - i hvert fald i forhold til en øget risiko. Det er vigtigt for alle personer - det være sig individer, familier, lærere og ikke mindst politikerne - hele tiden at forsøge at forebygge og håndtere dette problem så godt man kan. Ved at engagere sig i forebyggende foranstaltninger og søge hjælp, når det er nødvendigt, kan vi samarbejde om at skabe et sikrere spilmiljø for alle.

Nye retningslinjer og værktøjer kommer hele tiden til, som kan være med til at forebygge yderligere, og sikre at personer med problemer får den hjælp de har brug for, så de kan komme ud af deres spillemisbrug igen. 

I den henseende er det vigtigt at understrege, at vi ikke er medicinske professionelle, og hvis man mistænker et spillemisbrug hos sig selv eller andre, er det altid vigtigt at søge professionel hjælp.