OG DET ER DAAANMARK

Uligheden stiger. Ikke kun ude i verden og i lande, vi plejer at sammenligne os med. Men her, i gode gamle Danmark. Lad os huske at stå side om side, næste gang vi sætter vores kryds.

NÅR BØRN ER BAGUD FRA START

Antallet af børn, der vokser op i en fattig familie, er vokset. Alene de sidste to år er antallet steget med 20.000 flere fattige børn.

Antallet af fattige børn stiger. En opvækst i fattigdom medfølger bl.a. lavere uddannelse, en dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet og dårligere lønninger.

FATTIGDOM GIVER INGEN FORDELE

Hvert tredje barn af f.eks. kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister ender selv uden job. For 10 år siden var det ”kun” hver fjerde.

Unge der ikke får en uddannelse efter folkeskolen har markant højere risiko for at stå uden for arbejdsmarkedet som voksne.

Problemspil, fattigdom og børn i Danmark er en voksende bekymring. Casino uden rofus øger risikoen for spilafhængighed blandt sårbare familier, hvilket kan forværre økonomisk ustabilitet. Vigtigheden af forebyggelse og støtte til disse familier kan ikke understreges nok.

ULIGHEDEN STIGER I DANMARK

De rigeste har fået langt flere penge mellem hænderne, og de fattigste har fået færre. Lige her. I Danmark.

Siden 2002 er indkomsten efter skat faldet med 1 procent realt for de 10 procent fattigste. Men for den allerrigeste procent er indkomsten efter skat derimod vokset med 62 procent svarende til 572.700 kroner.

DEM DER LÆSER LÆNGST, LEVER LÆNGST

En akademiker lever op til 7,5 år længere end en ufaglært. Lige her. I Danmark.

En 30-årig ufaglært mand kan i gennemsnit forvente at leve 7,6 år kortere end en mand med en lang videregående uddannelse. For kvinder er forskellen 5,5 år.

FALD I DAGEPENGENES DÆKNINGSGRAD FOR EN LO-ARBEJDER I PERIODEN 1994-2018

DAGPENGENE FORRINGESDet er blevet sværere at klare sig, hvis man mister sit arbejde. År for år bliver dagpengene forringet i forhold til lønnen. Til gengæld har skattelettelser givet de rigeste langt flere penge mellem hænderne.

Dagpengenes dækning er gradvist blevet forringet de sidste 25 år. Den negative udvikling fortsætter og truer lønmodtagerens tryghed.